Documentació de centre

consulta en aquest espai tota la documentació normativa que regeix el funcionament del centre

NORMATIVA DEL CENTRE

A continuació trobareu els següents documents de centre que podeu visualitzar sota cadascun dels apartats:

  • NOFC (Normes d'organització i funcionament del centre)
  • Carta de compromís del centre CURS 2019 - 2020
  • Protocol d'utilització de tauletes al centre
  • Quotes que aporten els pares pel curs escolar vigent

ALTRES DOCUMENTS

  • Pressupost aprovat pel Consell Escolar per l'any comptable 2019

NOFC (Normes d'organització i funcionament del centre)

carta de compromís del centre CURS 2019 - 2020

Protocol d'utilització de tauletes al centre curs 2019 - 2020

Pressupost aprovat pel Consell Escolar per l'any comptable 2019

Quotes que aporten els pares pel curs escolar vigent