Valors i missió

Els principis bàsics que guien la nostra actuació són alguns dels valors estimulats des dels Entorns d’aprenentatge innovadors, i que recollim amb les següents metàfores:
Tots som membres clau de la comunitat educativa del Cinc Sénies, de tal manera que l’efecte provocat en un membre de la comunitat beneficiarà o repercutirà negativament en la resta.

Per això és important vetllar pel desplegament d’una mentalitat de lideratge transaccional (Àngel Castiñeira), que suposarà l’exercici d’un calibratge per part de l’Equip Directiu, que anirà reduint les seves intervencions en pro de l’empoderament de la resta de l’Equip.lideratge transaccional

curiositat

Aprenem fent, dubtant, dialogant, reflexionant sobre la pròpia experiència i acompanyant tot el procès d’ensenyament-aprenentatge des de la humilitat de qui sap i sap compartir-ho, en benefici de la curiositat.
L’organigrama de l’Institut Les Cinc Sénies vist des de l’exterior és el dibuix d’un cervell, metàfora de la ment flexible. A l’interior s'hi representa el teixit sistèmic de ponts i camins, entreteixit per la força del grup, i que recull el moment actual del repartiment de tasques i rols originats en el pas de l’establiment d’una cultura de coordinació a l’estadi col·laboratiu, propi de les «Escoles que aprenen».la força del grup