OFERTA BATXILLERAT CURS 2021-2022

L'oferta definitiva de places de Batxillerat pel curs 2021-2022 és la següent:

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTAbatx definitiu.pdf

L'oferta de places de Batxillerat pel curs 2021-2022 és la següent:

INFORME_OFERTA_OME_Publicació de l'oferta inicial de places - BATX 20212022.pdf