COM HAIG DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD A BATXILLERAT?

En aquest apartat trobareu com fer la sol·licitud de preinscripció de batxillerat segons els tres casos següents:

  • Preinscripció a estudis de batxillerat

  • Preinscripció a centres amb estudis de batxillerat de doble titulació

  • Preinscripció a centres educatius amb ensenyament integrat de música i dansa

En el nostre centre només es pot preinscriure la primera de les tres opcions.

Com es fa la preinscripció a estudis de batxillerat:

De manera telemàtica:

Per fer-ho de manera telemàtica, seguiu el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/preinscriute/sollicitud/

Amb suport informàtic:

Per fer-ho amb suport informàtic, seguiu el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/preinscriute/sollicitud/

Com es fa la preinscripció als estudis de doble titulació (BATXIBAC)?

Per a sol·licitar la preinscripció als estudis de doble titulació cal tenir en compte algunes consideracions específiques.

  1. Termini de presentació de sol·licituds: és del 3 al 7 de maig.

  2. Cal presentar el formulari emplenat juntament amb tota la documentació al centre sol·licitat.

  3. Tots els alumnes majors d'edat han de presentar el DNI.

  4. Els alumnes menors d'edat han de presentar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el DNI de la persona sol·licitant, o la targeta de residència si la persona és estrangera.

  5. Les persones que al·leguin el compliment d'algun criteri de prioritat, han de presentat la documentació que ho justifiqui.

  6. Les persones que es vulguin preinscriure del batxillerat baccalauréat cal que presentin la documentació que acreditin el seu nivell B1 de francès.

De manera telemàtica:

Per fer-ho de manera telemàtica, seguiu el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/preinscriute/sollicitud/

Amb suport informàtic:

Per fer-ho amb suport informàtic, seguiu el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/preinscriute/sollicitud/

Com es fa la sol·licitud de preinscripció als centres educatius amb ensenyament integrat de música i dansa?

Per sol·licitar la preinscripció en aquests centres s'han de seguir els passos i el calendari de la preinscripció general, però amb alguns requeriments previs.

Cal que abans de la preinscripció contacteu amb el centre escollit per demanar-hi plaça. Allà valoraran la vostra petició i faran una prova d'accés a l'alumne o l'alumna.

A continuació, us donaran un justificant que haureu d'incloure en la sol·licitud de preinscripció.

Si voleu demanar plaça en altres centres no integrats, heu de fer una segona sol·licitud de preinscripció paral·lela.