documents

consulta en aquest espai tota la documentació normativa que regeix el funcionament del centre

Cliqueu a cada títol de l'apartat per veure els documents relacionat

NORMATIVA DEL CENTRE

A continuació trobareu els següents documents de centre que podeu visualitzar sota cadascun dels apartats:

  • NOFC (Normes d'organització i funcionament del centre)

  • Carta de compromís del centre CURS 2020 - 2021

  • Protocol d'utilització de tauletes al centre

NOFC (Normes d'organització i funcionament del centre)

carta de compromís del centre CURS 2020 - 2021

Protocol d'utilització de tauletes al centre curs 2020 - 2021