Acords Consell Escolar

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

Aquí trobareu actualitzats els acords que es prenguin en els Consells Escolars al llarg del curs vigent:

Acords del primer Consell Escolar del curs 2020 - 2021 Data 18 setembre de 2020

Convocatòria Extraordinària

SIM-080757121030214370.pdf

Acords del segon Consell Escolar del curs 2020 - 2021 Data 7 d'octubre de 2020

Convocatòria Ordinària

SIM-080757121030214371.pdf

Acords del tercer Consell Escolar del curs 2020 - 2021 Data 15 de desembre de 2020

Convocatòria Ordinària

SIM-080757121030214381.pdf

Acords del quart Consell Escolar del curs 2020 - 2021 Data 25 de gener de 2021

Convocatòria Ordinària

SIM-080757121030214380.pdf