Acords Consell Escolar

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

Aquí trobareu actualitzats els acords que es prenguin en els Consells Escolars al llarg del curs vigent:

Acords del primer Consell Escolar del curs 2020 - 2021 Data 18 setembre de 2020

Convocatòria Extraordinària

Acords Consell Escolar web 18_09_2020.pdf

Acords del segon Consell Escolar del curs 2020 - 2021 Data de 2020

Convocatòria Ordinària