Acords Consell Escolar

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

Aquí trobareu actualitzats els acords que es prenguin en els Consells Escolars al llarg del curs vigent:

Acords del primer Consell Escolar del curs 2019 - 2020 Data 30 setembre de 2019