Altres documents

trobareu a continuació altres documents d'interés consultables:

 • Què necessita un alumne del centre?

 • Quotes que satisfan les famílies pel curs 2020-2021

 • Pressupost anual del curs 2020

 • Acords del Consell Escolar

QUÈ NECESSITA UN ALUMNE DEL CENTRE?


 • Una tauleta per treballar a classe. Podeu consultar el protocol d'ús de les tauletes aquí.

 • Altres materials:

  • Material socialitzat (dins la quota de material Curs 2020-2021)

  • Llibres d'ús personal: Workbook, llibre de Socials en anglès

  • Llibres de lectura

quotes que satisfan les famílies pel curs 2020-2021

QUOTES QUE SATISFAN LES FAMÍLIES PEL CURS 2020 - 2021.docx.pdf

pressupost anual pel curs 2020

acords consell escolar

Accediu a la informació clicant aquí