Documentació de centre

consulta en aquest espai tota la documentació normativa que regeix el funcionament del centre i els documents que ens inspiren

  • Cliqueu a cada títol de l'apartat per veure els documents relacionat

A continuació trobareu els següents documents de centre que podeu visualitzar sota cadascun dels apartats:

  • NOFC (Normes d'organització i funcionament del centre)

  • Carta de compromís del centre CURS 2020 - 2021

  • Protocol d'utilització de tauletes al centre

  • Quotes que aporten les famílies pel curs escolar vigent

  • PGA Curs 2019 - 2020 (Programació General Anual Curs 2019 - 2020)

  • PEC (Projecte educatiu de centre)

  • Projecte lingüístic del centre

  • Pressupost aprovat pel Consell Escolar per l'any comptable 2019

  • Acords presos pel Consell Escolar