Com fer la matrícula de 1r d'ESO

CURS 2021-2022

Calendari de matrícula

Els dies en que s'efectua la matrícula són del 14 al 18 de juny DE 2021

com fem la matrícula?


OPCIÓ 1: MATRÍCULA TELEMÀTICA

PAS 1:

Cal demanar cita prèvia clicant al següent enllaç:

Demanar cita prèvia

A continuació trobareu els dies i l'horari en que durem a terme la matrícula

De dilluns 14 de juny a divendres 18 de juny de 8:30 a 10:30 i de 10:50 a 13:00

Dilluns 14 de juny de 15:00 a 17:00 / Dimecres 16 de juny de 15:00 a 17:00

Si teniu dubtes de com demanar cita podeu trucar al centre: 93.796.43.94

Important!: Indiqueu a les observacions que la cita és telemàtica. Així us enviarem l'enllaç a la videoconferència pel moment de la cita.


PAS 2:

Cal ENVIAR al correu del centre a8075712@xtec.cat els següents documents al centre abans de la cita.

  • Cal posar el nom i cognoms de l'alumne a l'assumpte del correu: Matrícula 1r ESO Nom i Cognoms alumne/a

  • Fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat. Si no es té el carnet de vacunacions, s'ha d'aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal aportar un certificat mèdic oficial justificatiu.

  • 2 fotos mida carnet escanejades

  • DNI escanejat

  • Targeta sanitària escanejada

En el mateix correu cal adjuntar els documents següents plens i escanejats:


PAS 3:

Connectar-se a l'enllaç de videoconferència que us farem arribar al vostre correu electrònic a l'hora convinguda.


PAS 4: Efectuar els pagaments que trobareu explicats al document següent:

OPCIÓ 2: MATRÍCULA PRESENCIAL AL CENTRE

PAS 1: Cal demanar cita prèvia clicant al següent enllaç:

Demanar cita prèvia

A continuació trobareu els dies i l'horari en que durem a terme la matrícula

De dilluns 14 de juny a divendres 18 de juny de 8:30 a 10:30 i de 10:50 a 13:00

Dilluns 14 de juny de 15:00 a 17:00 / Dimecres 16 de juny de 15:00 a 17:00

Si teniu dubtes de com demanar cita podeu trucar al centre: 93.796.43.94

PAS 2: Cal portar els següents documents al centre el dia de la matrícula.

  • Original i fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat. Si no es té el carnet de vacunacions, s'ha d'aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal aportar un certificat mèdic oficial justificatiu.

  • 2 fotos mida carnet

  • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a.

  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària

PAS 4: Efectuar els pagaments que trobareu explicats al document següent: